• Slider

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ZNAM ZASADY ORTOGRAFICZNE” DLA UCZNIÓWKLAS IV-VI

 1. Opis konkursu:
  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
 2. Cele konkursu:
 • rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego,
 • kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych,
 • zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych,
 • wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 • zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii.
 1. Przebieg konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach.
  Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint, która zawierać będzie nie więcej niż 25 slajdów na temat zasad ortograficznych.
 2. Czas trwania konkursu:
  Nadsyłanie prac: od 15 lutego do 26 marca 2021 r.
  Oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 31 marca 2021 r.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  Złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 26 marca 2021 r. Prace należy przesłać na adres: a.sobczyk-stryjek@sp1.polkowice.pl.
 4. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:
 • zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint,
 • składać się z nie więcej niż 25 slajdów,
 • zawierać treści zgodne z tematem,
 • zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
 • zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa).
  Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • sposób zaprezentowania tematu,
 • stronę artystyczną,
 • jakość techniczną.
  Decyzja Jury jest ostateczna.
  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2021 roku na stronie internetowej szkoły.
  Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
  Organizator: Anna Sobczyk-Stryjek
Bookmark the permalink.

Comments are closed.