Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego „Aktywna rodzina”

 

I. Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice, zwana dalej organizatorem.
  2. Temat konkursu: rodzina spędzająca aktywnie i zdrowo czas
  3. Osoby odpowiedzialne za organizację: Marcin Zarzycki (kl. IV-V)  i Alicja Kureń (klasy I-III).
  4.  Celem konkursu jest:

– popularyzacja fotografii wśród uczniów,

– rozwijanie zainteresowań zdrowym i aktywnym spędzaniem czasu,

– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 

II. Zasady konkursu

 

1. Czas trwania konkursu: do 18 listopada 2016 roku.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-V szkoły podstawowej nr 1 w Polkowicach.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie zdjęć.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 9 i 10 regulaminu, oraz zapewnia, że:

– posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

– nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby

5.  Jeden uczestnik może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć.

6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki lub wydruku (jakość wydruku również podlega ocenie jury) czarno – białej,  lub kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie od 13×18 cm do 20×30 cm.

7. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić swoje imię, nazwisko i klasę.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do swojego wychowawcy lub bezpośrednio do Marcina Zarzyckiego (kl. IV-V)  i Alicja Kureń (klasy I-III) w terminie do 18 listopada.

9. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku oraz na stronie internetowej Szkoły .

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez  organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia

konkursu oraz wręczenia nagród.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

5. Przewidziano nagrody.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.