• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Regulamin oceniania w związku z klasyfikacją roczną dokonywaną w kształceniu na odległość obowiązuje czasowo od 08 kwietnia 2020 r. bez wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły.

zarządzenie-36

zarządzenie-36.

Pobierz dokument

Strona 1


Strona 2

zarządzenie-36-2000

Pobierz dokument

Zarządzenie Dyrektora nr 36/ 2020

Comments are closed.