• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

  • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Regulamin oceniania w związku z klasyfikacją roczną dokonywaną w kształceniu na odległość obowiązuje czasowo od 08 kwietnia 2020 r. bez wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły.

zarządzenie-36

zarządzenie-36.

Pobierz dokument

Strona 1


Strona 2

zarządzenie-36-2000

Pobierz dokument

Zarządzenie Dyrektora nr 36/ 2020

Comments are closed.