Regulamin konkursu „Najpiękniejszy wieniec adwentowy”

adwentRegulamin konkursu
„Najpiękniejszy wieniec adwentowy”
1.Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Polkowicach.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz klas.
3.Jury nagrodzi prace w trzech kategoriach:
– kategoria rodzinna (klasy 0-III)
– kategoria indywidualna (klasy IV-VI)
– kategoria klas
4.Chętne osoby/ klasy mają za zadanie wykonać wieniec adwentowy według własnego
pomysłu do 3 grudnia 2014 roku. Prace przynosimy do wychowawców, którzy przekażą je
Radzie Rodziców podczas dyżurów RR.
5.Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, użyte materiały i oryginalność wieńców.
6.Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2014 roku.
Zapraszamy do udziału.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.