• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy wieniec adwentowy”

adwentRegulamin konkursu
„Najpiękniejszy wieniec adwentowy”
1.Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Polkowicach.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz klas.
3.Jury nagrodzi prace w trzech kategoriach:
– kategoria rodzinna (klasy 0-III)
– kategoria indywidualna (klasy IV-VI)
– kategoria klas
4.Chętne osoby/ klasy mają za zadanie wykonać wieniec adwentowy według własnego
pomysłu do 3 grudnia 2014 roku. Prace przynosimy do wychowawców, którzy przekażą je
Radzie Rodziców podczas dyżurów RR.
5.Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, użyte materiały i oryginalność wieńców.
6.Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2014 roku.
Zapraszamy do udziału.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.