Realizacja programu pt. “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

W związku z powyższym Urząd Gminy w Polkowicach zwraca się do wszystkich osób, których wnioski w ramach programu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  zostały pozytywnie zweryfikowane, o dostarczenie formularza osobowego zawierającego dane niezbędne do zawarcia umowy darowizny sprzętu komputerowego.

Formularz osobowy dostępny poniżej oraz w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie projektowej pod adresem: na https://projekty.polkowice.eu/projekty/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/

Uzupełniony formularz należy  złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice w godzinach pracy Urzędu do dnia 20 czerwca 2022 r.

O terminach i zasadach odbioru sprzętu komputerowego będziemy Państwa informować poprzez wiadomości zamieszczane na stronie Gminy Polkowice, oficjalnym fundpage’u oraz w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie projektowej pod adresem: https://projekty.polkowice.eu/projekty/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy  Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

Do pobrania:

FORMULARZ OSOBOWY_Granty PPGR

Informacja do szkoł_Granty PPGR

Bookmark the permalink.

Comments are closed.