• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

REALIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn„MOCNY KRĘGOSŁUP-PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI  I MŁODZIEŻY’’ Z TERENU GMINY POLKOWICE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.ZAWARL UMOWĘ Z GMINĄ POLKOWICE  NA  REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn„MOCNY KRĘGOSŁUP-PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI  I MŁODZIEŻY’’ Z TERENU GMINY POLKOWICE W  RAMACH KTÓREGO UCZNIOWIE   Z PAŃSTWA PLACÓWKI  ZOSTANĄ OBJĘCI SYSTEMATYCZNĄ DIAGNOSTYKĄ I TERAPIĄ ZABURZEŃ POSTAWY.

Badaniami będą objęte wszystkie dzieci do pierwszej klasy oraz starsze wskazane przez pielęgniarkę szkolną. Warunkiem udziału dziecka w badaniu, a następnie rehabilitacji będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Szczegółowych informacji udziela pielęgniarka szkolna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.