REALIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn„MOCNY KRĘGOSŁUP-PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI  I MŁODZIEŻY’’ Z TERENU GMINY POLKOWICE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.ZAWARL UMOWĘ Z GMINĄ POLKOWICE  NA  REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn„MOCNY KRĘGOSŁUP-PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI  I MŁODZIEŻY’’ Z TERENU GMINY POLKOWICE W  RAMACH KTÓREGO UCZNIOWIE   Z PAŃSTWA PLACÓWKI  ZOSTANĄ OBJĘCI SYSTEMATYCZNĄ DIAGNOSTYKĄ I TERAPIĄ ZABURZEŃ POSTAWY.

Badaniami będą objęte wszystkie dzieci do pierwszej klasy oraz starsze wskazane przez pielęgniarkę szkolną. Warunkiem udziału dziecka w badaniu, a następnie rehabilitacji będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Szczegółowych informacji udziela pielęgniarka szkolna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.