Ramowy rozkład dnia

8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy integracyjne
8:00-8:30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,gimnastyczne
8:30- 8:45 Śniadanie
8:45- 9:45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych w oparciu o podstawę programową 
9:45- 10:00 II śniadanie, zabiegi higieniczne (czynności samoobsługowe, mycie zębów)
10:00- 11:00 Zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne
11:15- 11:30 Obiad I danie- zupa
11:30- 12:30 Relaksacja
12:30- 13:00 Zabawy edukacyjne , plastyczne, muzyczne i ruchowe
13:00- 13:30 Obiad II 
13:30- 16:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się do domu

Comments are closed.