• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

„Przedstaw to” – konkurs językowy

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej  znaczenie wybranego słowa w j. angielskim lub niemieckim,  na przykład słowo „coffee” wykonane z ziaren kawy.

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.
2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Format: A3 lub A4.
4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.
5. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość oraz estetykę pracy.
6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
7. Prace należy złożyć do końca grudnia u pani Katarzyny Wesołek lub Doroty Paszkiewicz.

Comments are closed.