• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

PRZEDMIOTY NA EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego.

3. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego
d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego
nowożytnego w wersji II.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.