PRZEDMIOTY NA EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego.

3. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego
d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego
nowożytnego w wersji II.

źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.