• Slider

Projekt pt. ,,Pocztówkowa Mapa Polski”


Projekt polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy uczniami klasy III c i uczniami szkół podstawowych z całej Polski. W ramach projektu została nawiązana współpraca z 25 szkołami w całej Polsce. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 udało nam się wysłać 15 kartek z widokiem miejscowości, w której uczą się uczniowie naszej szkoły, a otrzymaliśmy 12 widokówek i kilka listów . W ramach Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wykonali kartki świąteczne, które również wysłali wraz z rodzicami do szkół biorących udział w projekcie. Koordynatorem projektu jest Pani Natalia Struska wychowawca klasy III C.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.