• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Projekt pt. ,,Pocztówkowa Mapa Polski”


Projekt polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy uczniami klasy III c i uczniami szkół podstawowych z całej Polski. W ramach projektu została nawiązana współpraca z 25 szkołami w całej Polsce. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 udało nam się wysłać 15 kartek z widokiem miejscowości, w której uczą się uczniowie naszej szkoły, a otrzymaliśmy 12 widokówek i kilka listów . W ramach Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wykonali kartki świąteczne, które również wysłali wraz z rodzicami do szkół biorących udział w projekcie. Koordynatorem projektu jest Pani Natalia Struska wychowawca klasy III C.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.