Projekt „Dostępna szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dostępna Szkoła - Dostępna Szkoła

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do projektu „Dostępna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno – społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.Projekt zostanie zakończony w 2023 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.