Projekt ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 1”.

Asystent ucznia

Asystent ucznia

W czerwcu br. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przystąpiła do projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich. Projekt będzie realizowany przez 10 miesięcy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.