Program zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowano ze środków funduszu zajęć sportowych dla uczniów .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.