Program grantowy Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – wydłużenie terminu składania wniosków.

Termin składania oświadczeń w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” został wydłużony do 29 października 2021r. do godz. 14.00.
Jednocześnie przesyłamy jeszcze raz obowiązujący komplet dokumentów (z prośbą o przesłanie ), które należy złożyć w ramach Granty PPGR. Proszę aby oświadczenie było wydrukowane w całości wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych, bo tylko wtedy OŚWIADCZENIE rodzica, bądź pełnoletniego ucznia jest właściwe.

W związku z powyższym przesyłamy w załączeniu:

1. Oświadczenie rodzica.

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia.

3. Regulamin Konkursu.

4. Informacje dodatkowe.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.