Program edukacyjny Leader100

        W ramach realizacji programu edukacyjnego Leader100 uczniowie kl. IV-VII pracowali nad kompetencją praca zespołowa. Uczniowie kl. IV podczas lekcji religii zajmowali się pracą w grupach i realizowali temat pt: ,,  ,,Zesłanie Ducha Świętego’’ – wyjaśniamy symbole Ducha Św. Poznajemy zadania Apostołów’’.

        W klasach V uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w zajęciach z wychowawcą. W kl. V a integrowali się przy różnorakich zabawach integracyjnych oraz uczyli się tańca:  ,,Jerusalem dance’’.

Z kolei klasa V b doskonaliła umiejętności pracy zespołowej na lekcjach religii. Uczniowie pracowali w małych grupach opracowując zagadnienia dotyczące tematyki św. Teresy   z Lisieux, św. Brata Alberta oraz Ducha Świętego.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.