Program edukacyjny Leader100

W ramach realizacji programu edukacyjnego ,,Leader100” uczniowie kl. IV-VII pracowali w marcu nad kompetencją: roztropność, posłuszeństwo.

 Uczniowie kl. IV a w ramach lekcji religii rozmawiali o roztropności i posłuszeństwie realizując następujące tematy: ,,Dziedziniec Piłata – przed sądem. Poznanie okoliczności fałszywego procesu i niesprawiedliwego wyroku wydanego na Jezusa.’’, ,,Wyjaśniamy, co to znaczy być posłusznym, podajemy przykłady z życia codziennego, burza mózgów.’’         Podczas lekcji w kl. IV b nauczyciel j. polskiego zrealizował z  uczniami temat: Dlaczego Ikar nie posłuchał ojca? Klasa rozmawiała o posłuszeństwie.
Podsumowaniem pracy uczniów było zadanie pisemne: Sformułuj kilka rad, które można skierować do młodych ludzi, którzy chcą poznawać świat i spełniać marzenia.
W kl. V a wychowawca zrealizował wraz z uczniami temat: “Radość z podróżowania – poznajemy życie Aleksandra Doby”.

Klasa V a oraz klasa V b w ramach lekcji religii rozmawiała z nauczycielem o życiu Św. Józefa jako wzorze  roztropności, posłuszeństwa i zaufaniu Bogu.

Uczniowie kl. VI a na zajęciach z wychowawcą pracowali metoda kuli śnieżnej i tworzyli definicję słowa “roztropność”.

Wychowawca klasy VI c przeprowadził z uczniami pogadankę na temat tego, czym dla uczniów jest roztropność a czym posłuszeństwo. Uczniowie wyszukiwali cytaty i złote myśli ze słowami – kluczami. Na podsumowanie zajęć wykonali rysunki obrazujące omawiane na lekcji pojęcia.         Klasa VII b podczas zajęć z wychowawcą odpowiadała  na pytanie: Co to znaczy być odpowiedzialnym?  (film + prezentacja multimedialna).

Dodatkowo podobnie jak w kl. V a klasa VII b realizowała i omawiała temat “Radość z podróżowania – poznajemy życie Aleksandra Doby”.

Cieszymy się ze wspaniałej pracy naszych uczniów oraz nauczycieli w ramach realizacji programu ,,Leader100”. Życzymy powodzenia w dalszej pracy nad nabywaniem kolejnych kompetencji miesiąca 🙂

Bookmark the permalink.

Comments are closed.