• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Praca z Office 365 wskazówki dla rodziców.

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole uruchomiliśmy platformę edukacyjną „OFFICE 365 dla Edukacji”, która będzie wykorzystana do zdalnego nauczania i prowadzenia lekcji online.

Każdy uczeń otrzymuje w ramach bezpłatnej usługi wirtualny dysk OneDrive o wystarczającej pojemności do pracy zdalnej i zapisywania przechowywania oraz udostępniania plików. Ta usługa pozwala pracować zdalnie grupom uczniów lub całym klasom w trakcie lekcji z nauczycielem.
Proszę pamiętać że uczniowie mogą pracować na programach w ramach Office 365 tylko i wyłącznie przez przeglądarki internetowe. Programów Office 365 nie instalujemy na domowych komputerach .

Do zdalnej nauki z w ramach tej usługi wykorzystywana będzie aplikacja Teams. Jest to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą uczniów i nauczyciela. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams nie tylko umożliwia konwersacje, ale wymianę plików. Każdy zespół ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote.
Wdrożenie do naszej pracy chmurowej usługi Office 365 jest kolejnym etapem ułatwiającym organizację nauczania na odległość.

Materiały pomocnicze udostępnione przez Microsoft: :


Office 365 dla Edukacji jako rozwiązanie do zdalnego nauczania

Jak przesłać zadanie domowe używając Platformy Office 365 i konta pocztowego Outlook.

 1. Logujemy się na konto ucznia na Platformie Office 365.
 2. Wybieramy program Outlook.
 3. Wybieramy opcję nowa wiadomość.
 4. W okienku DO wybieramy osobę, do której chcemy przesłać wiadomość.
 5. W okienku TEMAT wpisujemy temat wiadomości.
 6. W oknie pod tematem wpisujemy treść wiadomości.
 7. Klikając na rysunek SPINACZA DOŁĄCZ dodajemy do wiadomości załącznik np. Pracę graficzną lub tekstową dziecka.
 8. Klikająć WYŚLIJ wysyłamy wiadomość.


Nauka na odległość w usłudze Office 365: wskazówki dla rodziców i opiekunów

Przewodniki Szybki start dla pakietu Office
Poradniki video dotyczące platformy Office 365 dla edukacji udostępnione przez pana Marcina Wojciechowskiego.
Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia
Jak prawidłowo przesłać zadanie do nauczyciela w Teams

Do pobrania :

INSTRUKCJA DLA UCZNIA I RODZICA LOGOWANIE I OPIS USŁUGI

OPIS USŁUGI TEAMS NA PLATFORMIE MICROSOFT OFFICE 365

Comments are closed.