• KOMUNIKAT 6/2021


  W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
  2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Praca z Office 365 wskazówki dla rodziców.

W celu ujednolicenia systemu kształcenia na odległość w naszej Szkole uruchomiliśmy platformę edukacyjną „OFFICE 365 dla Edukacji”, która będzie wykorzystana do zdalnego nauczania i prowadzenia lekcji online.

Każdy uczeń otrzymuje w ramach bezpłatnej usługi wirtualny dysk OneDrive o wystarczającej pojemności do pracy zdalnej i zapisywania przechowywania oraz udostępniania plików. Ta usługa pozwala pracować zdalnie grupom uczniów lub całym klasom w trakcie lekcji z nauczycielem.
Proszę pamiętać że uczniowie mogą pracować na programach w ramach Office 365 tylko i wyłącznie przez przeglądarki internetowe. Programów Office 365 nie instalujemy na domowych komputerach .

Do zdalnej nauki z w ramach tej usługi wykorzystywana będzie aplikacja Teams. Jest to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą uczniów i nauczyciela. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams nie tylko umożliwia konwersacje, ale wymianę plików. Każdy zespół ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote.
Wdrożenie do naszej pracy chmurowej usługi Office 365 jest kolejnym etapem ułatwiającym organizację nauczania na odległość.

Materiały pomocnicze udostępnione przez Microsoft: :


Office 365 dla Edukacji jako rozwiązanie do zdalnego nauczania

Jak przesłać zadanie domowe używając Platformy Office 365 i konta pocztowego Outlook.

 1. Logujemy się na konto ucznia na Platformie Office 365.
 2. Wybieramy program Outlook.
 3. Wybieramy opcję nowa wiadomość.
 4. W okienku DO wybieramy osobę, do której chcemy przesłać wiadomość.
 5. W okienku TEMAT wpisujemy temat wiadomości.
 6. W oknie pod tematem wpisujemy treść wiadomości.
 7. Klikając na rysunek SPINACZA DOŁĄCZ dodajemy do wiadomości załącznik np. Pracę graficzną lub tekstową dziecka.
 8. Klikająć WYŚLIJ wysyłamy wiadomość.


Nauka na odległość w usłudze Office 365: wskazówki dla rodziców i opiekunów

Przewodniki Szybki start dla pakietu Office
Poradniki video dotyczące platformy Office 365 dla edukacji udostępnione przez pana Marcina Wojciechowskiego.
Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia
Jak prawidłowo przesłać zadanie do nauczyciela w Teams

Do pobrania :

INSTRUKCJA DLA UCZNIA I RODZICA LOGOWANIE I OPIS USŁUGI

OPIS USŁUGI TEAMS NA PLATFORMIE MICROSOFT OFFICE 365

Comments are closed.