Poznajemy życie na dawnej wsi w Jakubowie Lubińskim.

Dnia 17.10.2018 r. uczniowie klasy I a byli na wycieczce ekologicznej w agrogospodarstwie ekologicznym „Świerkowe Zacisze” w Jakubowie Lubińskim. Dzieci zapoznawały się z życiem ludzi na dawnej wsi. Oglądały narzędzia wiejskie takie jak: brony, pługi, cepy, siewniki. Miały też możliwość samodzielnego wyrobu masła w małych maselniczkach. Ostatnim etapem zajęć w Świerkowym Zaciszu były zabawy na świeżym  powietrzu dawnymi zabawkami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.