• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

„POWIETRZE ŹRÓDŁEM ŻYCIA , NAUKI I ZABAWY”

„POWIETRZE ŹRÓDŁEM ŻYCIA, NAUKI I ZABAWY”

 17.12.2013 r. i 19.12.2013 r. uczniowie klasy V b i V d pod opieką pani M. Majewicz uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej

w Jędrzychowie. Przewóz uczniów został pokryty ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczną uczniów w ramach realizacji projektu „Ekologiczne inspiracje”

W trakcie zajęć  zdobytą w czasie lekcji przyrody wiedzę wykorzystywali w praktyce. Pracując w zespołach odczytywali instrukcje  zgodnie z którymi  przeprowadzali doświadczenia.  Prowadząc wnikliwe obserwacje poznali skład powietrza jego   właściwościowości  i znaczenie dla środowiska . Wspólnie formułowali  wnioski  i opisywali swoje działania.

Były to ciekawe lekcje przyrody – „lekcje inaczej”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, które dostarczyły im nowych doświadczeń.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż działanie *