„POWIETRZE ŹRÓDŁEM ŻYCIA , NAUKI I ZABAWY”

„POWIETRZE ŹRÓDŁEM ŻYCIA, NAUKI I ZABAWY”

 17.12.2013 r. i 19.12.2013 r. uczniowie klasy V b i V d pod opieką pani M. Majewicz uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej

w Jędrzychowie. Przewóz uczniów został pokryty ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczną uczniów w ramach realizacji projektu „Ekologiczne inspiracje”

W trakcie zajęć  zdobytą w czasie lekcji przyrody wiedzę wykorzystywali w praktyce. Pracując w zespołach odczytywali instrukcje  zgodnie z którymi  przeprowadzali doświadczenia.  Prowadząc wnikliwe obserwacje poznali skład powietrza jego   właściwościowości  i znaczenie dla środowiska . Wspólnie formułowali  wnioski  i opisywali swoje działania.

Były to ciekawe lekcje przyrody – „lekcje inaczej”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, które dostarczyły im nowych doświadczeń.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż działanie *