Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów z klas I – VIII.


We wtorek 20 listopada odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów z klas I – VIII.
W składzie jury znaleźli się nauczyciele języków obcych i muzyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz jego przedstawiciele. Podczas przesłuchań konkursowych oceniali dobór repertuaru, stopień trudności wykonywanego utworu, poprawność językową, a także ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i językowy. Komisja najwyżej oceniła następujących uczniów:
I miejsce w kategorii klas młodszych zajęła Julia Wesołek,
natomiast w kategorii klas IV – VIII jurorzy wyłonili następujących laureatów:
I miejsce – Lena Sołonynka z klasy V e,
II miejsce – Katarzyna Żmigrodzka z klasy V b,
III miejsce – Emilia Płaziak z klasy IV a.
Wyróżnienia otrzymały:
Alicja Tomczak oraz Sara Remińska z klasy VI c.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.