• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Pomóż Rodakom na Ukrainie


Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, co jest powodem do zaproszenia Uczniów , Rodziców oraz Pracowników naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Pomóż rodakom na Ukrainie”.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach ogłaszamy zbiórkę darów rzeczowych, którą zainicjowała fundacja Studio Wschód pod kierownictwem dziennikarki TV Wrocław – pani Grażyny Orłowskiej – Sondej . Pomóżmy dzieciom na Ukrainie, które żyją w wielkim ubóstwie i potrzebują natychmiastowego wsparcia. Brakuje żywności i środków sanitarnych. Przygotujmy prezenty mikołajkowe dla uczniów polskich szkół.

Potrzebna jest żywność o wydłużonym terminie przydatności do spożycia (makarony, kasze, słodycze, konserwy, ryż, olej, kawa, herbata itp.), środki czystości, środki sanitarnae (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji).

Liczymy na Waszą pomoc! Dary zbierane są w budynku Starostwa do 9 grudnia.

Koordynator wolontariatu SOP 1

Marta Kucharczyk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.