Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia rewalidacyjne to także praca na zmysłach smaku, wzroku, dotyku, węchu – świetnie się sprawdzą tutaj elementy zajęć kulinarnych. Pogadanka na temat wpływu wartości odżywczych owoców, zdrowego odżywiania, próby przełamywania swoich lęków , uprzedzeń, rutyny względem smaków. Warto przed takimi zajęciami pokusić się o wspólne wyjście do sklepu aby dokonać niezbędnych zakupów. Dodatkowo możemy wtedy wdrażać dziecko do planowania zakupów, uczyć posługiwania się pieniędzmi ( przeliczanie, dodawanie itp.). Praca terapeutyczno-wychowawcza w warunkach naturalnych. Dzieci uczą się samodzielności, bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego. To czas na podejmowanie spontanicznych rozmów na ważne tematy, to usprawnianie funkcji wzrokowo –ruchowych, koncentracji, uwagi. To wreszcie radość z odnoszonych sukcesów- udało się wykonać zadanie.
Opracowała Lucyna Surdyk-Patkowska


,,Mapa myśli – części mowy”

Ucząc gramatyki w klasach początkowych powinniśmy uwagę uczniów skoncentrować na podstawowych zjawiskach językowych, które wzbudzają zainteresowanie uczniów. Natomiast samo zdobywanie wiadomości z teorii językowej powinno obywać się poprzez samodzielną pracę. Naszym zadaniem,jako nauczycieli jest stworzenie warunków umożliwiających gromadzenie uczniom potrzebnych materiałów, dzięki którym będzie mógł samodzielnie porównywać, wyciągać wnioski, a w końcowym etapie samodzielnie formułować definicje.
          W czasie nauki zdalnej, również uczymy się kreatywnie i wykonujemy własne pomoce naukowe. W ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie klas II wykonali własne pomoce naukowe. Wyzwaniem dla nich było wykonanie plakatu z utrwaleniem poznanych części mowy – rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Wykonali wspaniałe mapy myśli, które wykonali tylko na podstawie udzielonej im instrukcji.Prace są bardzo czytelne i pomocne w nauce gramatyki. Wykonane prace uczniów być może będą pomocne dla innych kolegów i koleżanek, a może zainspirują do stworzenia własnych.

Zachęcam do zagrania w gry – utrwalenia części mowyhttps://wordwall.net/pl/community/edukacja-wczesnoszkolna-częsci-mowy

Oprac: Natalia Struska

11.05.2020 z zajęć rewalidacyjnych

Witajcie, dziś pokażę Wam prostą, zabawę , która zachęci dzieciaczki te młodsze i te nieco starsze do aktywności. Wystarczy płaski półmisek, duży talerz, mąka – tylko do przykrycia dna naczynia. Tematykę zajęć  dobieramy sobie samodzielnie, w zależności od potrzeb np „Emocje” – rysujemy nastrój –różne minki  i o nich rozmawiamy albo np. doskonalimy pisownię poznanej litery A,a,  – do tego możemy wymyślać zabawę typu podaj jak najwięcej przedmiotów na literę ” A” i już nasze dzieci ćwiczą koncentrację, pamięć, spostrzegawczość, uwagę. Jeżeli chcemy poprawić pracę półkul mózgowych – kreślimy w mące leniwe ósemki. Pracujemy każdym palcem obu rąk. Dodatkowo pocieramy dłonie w mące- dziecko wyczuwa strukturę nową dla niego, dociska każdy palec do palca w każdej dłoni, zatacza koła, rysuje wzory. Pamiętajmy jednak, by zabezpieczyć otoczenie, mąka może znaleźć się wszędzie.

Oprac. L.Surdyk-Patkowska


Źródło: Powiatowy Ośrodek pppidm. Rys. A. Szczepańska


Elementy atreterapii podczas zajęć  rewalidacyjnych

Ciekawie i z ogromnym pożytkiem możemy wykorzystać zajęcia rewalidacyjne z dziećmi  w naszym domu. Potrzebne będą nam farby, woda, kartka, pędzel i oczywiście dobry humor. Najpierw bawimy się z dzieckiem dotykając, masując dłonie, uciskamy je, stosujemy głaski w zależności od tego co dziecko preferuje. Odwrażliwiamy dłonie,palce pędzelkiem „wykonując porządki”-możemy  wymyślac różne tematy. Następnie stopniowo bawimy się farbami zanurzając w niej poszczególne palce, odciskamy je na kartce. Obserwujemy reakcje dziecka. Jeśli zabawa sprawia dziecku frajdę, malujemy dłonie kolorem wybranym przez dziecko. Odbijamy pomalowane dłonie na wcześniej namalowanym słoneczku.  Proponowane zajęcia dostarczą dziecku nowych wrażeń sensorycznych,  rozluźnienia, relaksacji umysłu i ciała, uwolnienie od wszelkich napięć, pobudzi wyobraźnię, koncentrację, dostarczy walorów estetycznych, świetnie zintegruje osoby biorące udział w zajęciach , wyzwoli endorfiny i wiele innych pozytywów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli do zakładki „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” na których będziemy zamieszczać ciekawe artykuły  dotyczące form pracy z dziećmi.

Oprac. Lucyna Surdyk-Patkowska


Grafomotoryka – ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci

Czemu służą ćwiczenia grafomotoryczne? Oprócz tego, że ułatwiają dziecku naukę rysowania i pisania, to dodatkowo:

  • wpływają na dokładność i staranność wykonywania prac plastycznych i pisanych,
  • usprawniają umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego i posługiwania się nim,
  • niwelują dysharmonie rozwojowe, poprawiają ogólny rozwój dziecka,
  • podnoszą poziom graficzny i techniczny pisma i rysunku,
  • rozwijają sprawność i koordynację wzrokowo – ruchową,
  • kształtują umiejętność rysowania zgodnie z poleceniem nauczyciela lub rodzica, rysowanie na temat i umiejętność opowiedzenia o tym, co przedstawia rysunek,
  • doskonalą orientację przestrzenn, koncentrację uwagi i orientacji w schemacie własnego ciała,
  • wyrabiają motywację do nauki, podnoszą samoocenę, wzbogacają zainteresowania i potrzeby dziecka,
  • usprawniają mięśnie dłoni i palców, jak również nadgarstka i ułożenia całej dłoni piszącej,

kształtują wrażliwość estetyczną i czytelny, ładny charakter pisma.

Zapraszamy do zabawy z kartami pracy przygotowanymi dla młodszych dzieci.

Źródło:
https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/grafomotoryka-cwiczenia-grafomotoryczne-aa-inp9-GAN9-tNR6.html


Co można zrobić ciekawego, kiedy dopada nas nuda? Nie trzeba mieć dużo materiałów. Wystarczy kilka kartek bloku technicznego- biały i czarny. W tej zabawie może nam pomóc dorosły. Najpierw odrysujemy rękę – może być 4 razy i stopy, również 4 razy- np. na czarnych kartkach. Później wycinamy ręce i stopy, a następnie naklejamy je pojedynczo na białych kartkach. Rozkładamy na podłodze  według własnego pomysłu i do dzieła.Ta zabawa wspiera koordynację ruchową, orientację przestrzenną, percepcję wzrokową.

Comments are closed.