Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Polkowicach dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych od 04.01.2021 do 15.01.2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach zapewnia różnorodne formy wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej .Świadczone są usługi w zakrsie diagnozy dzieci i młodzieży, terapii indywidualnej, porad bez badań. Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych (bezpośrednio lub on-line) prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów w zależności od zgłaszanych potrzeb. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach  pracuje w godzinach od 8.00 do 17.00

Sekretariat  od godz. 7.30 do 15.30

Dane do kontaktu  tel.76-746-15-70

Telefon komórkowy 603087782 do kontaktu bezpośrednio z dyrektorem poradni w sytuacjach interwencji kryzysowych i sytuacji trudnych.

Adres mailowy:
e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.