• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Polkowicach dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych od 04.01.2021 do 15.01.2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach zapewnia różnorodne formy wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej .Świadczone są usługi w zakrsie diagnozy dzieci i młodzieży, terapii indywidualnej, porad bez badań. Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych (bezpośrednio lub on-line) prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów w zależności od zgłaszanych potrzeb. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach  pracuje w godzinach od 8.00 do 17.00

Sekretariat  od godz. 7.30 do 15.30

Dane do kontaktu  tel.76-746-15-70

Telefon komórkowy 603087782 do kontaktu bezpośrednio z dyrektorem poradni w sytuacjach interwencji kryzysowych i sytuacji trudnych.

Adres mailowy:
e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.