• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Półkolonie dla uczniów klas I – V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

Ogloszenie

Druki do pobrania :

Ogłoszenie

Karta półkolonie _lato_2021_SP1

Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Pho3nix Active School – głosuj na naszą szkołę w konkursie

W dniach 24 – 30.05.2021 r. prosimy o głosy dla filmu o aktywności ruchowej w naszej szkole, który został zgłoszony do konkursu video Fundacji Pho3nix.  

Poprzez głosowanie walczymy o nagrody:

1. MIEJSCE – 10 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKOŁY

2. MIEJSCE – 7 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKOŁY

3. MIEJSCE – 5 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA NA SPRZĘT SPORTOWY

100 SPORTOWYCH WARSZTATÓW DLA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ, KTÓRE W GŁOSOWANIU UZYSKAJĄ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW!

Wszystkie zgłoszone filmy będą udostępnione na stronie internetowej PHO3NIX KIDS, w zakładce PHO3NIX ACTIVE SCHOOL, gdzie w prosty i szybki sposób każda zainteresowana osoba będzie mogła oddać swój głos.

W chwili głosowania należy podać adres mailowy, a następnie potwierdzić oddany głos w wiadomości mailowej, klikając w link: POTWIERDZAM ODDANIE GŁOSU. Adres mailowy jest wykorzystywany wyłącznie w celu weryfikacji poprawnie oddanego głosu i nie będzie wykorzystywany w przyszłości.Prosimy kliknij na obrazek i link i zagłosuj na filmik naszej szkoły.

This image has an empty alt attribute; its file name is glosowanie-active-900x1024.png

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA NA NASZĄ SZKOŁĘ!!!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.