• LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

PODZIĘKOWANIA DLA SZKOŁY ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła brała udział w projekcie „Bezpieczny Dolnoślązak” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu kładła nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej.
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej w projekt nasza szkoła otrzymała podziękowania za udział w programie oraz liczne nagrody, m.in.: apteczki pierwszej pomocy, bezprzewodowe myszki komputerowe, kamerki, które będą służyć pracownikom i uczniom naszej szkoły. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt „Bezpieczny Dolnoślązak 2021”.

Dyplom ,, Bezpieczny Dolnoślązak" za udział w programie
Dyplom za udział w programie
Nagrody, za udział w programie m.in.: apteczki pierwszej pomocy, bezprzewodowe myszki komputerowe, kamerki, które będą służyć  pracownikom i uczniom naszej szkoły.
Nagrody, za udział w programie m.in.: apteczki pierwszej pomocy, bezprzewodowe myszki komputerowe, kamerki, które będą służyć pracownikom i uczniom naszej szkoły.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.