Poczytaj mi MAMO!

Głośne czytanie dziecku rozbudza w nim ciekawość świata, rozwija jego wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację uwagi, pomaga zrozumieć siebie i innych, uczy wartości moralnych. Rodzice uczniów klasy II a, mając na względzie korzyści jakie niesie ze sobą głośne czytanie dzieciom, czynnie uczestniczą w Akcji Cała Polska czyta dzieciom. Wspólne czytanie ulubionych książeczek przez rodziców w klasie przynosi dzieciom wiele radości, a jednocześnie wzmacnia pozytywne relacje, więzi między rodzicami i dziećmi.

20151124_122034[1]

Bookmark the permalink.

Comments are closed.