PIESZY RAJD – GUZICKIE MEANDRY

Klasa IVe – Pieszy Rajd na Guzickie Meandry

Dnia 21.03.2019 r., klasa IV e oprócz atrakcyjnych wyjść do kina i restauracji, miała możliwość spędzenia aktywnie pozostałego  czasu wolnego. Opiekunowie Pani Lucyna, Pani Iza i Pan Grzesiu zorganizowali uczniom Pieszy Rajd na Guzickie Meandry pod hasłem „Poszukujemy pierwszych oznak wiosny”. Była  to doskonała okazja dla dzieci do poznawania świata przyrody, roślin i zwierząt Zaangażowania ich do życia w zgodzie z otaczającą naturą oraz wypracowania umiejętności dbania o nią– bezpośrednie obcowanie ze środowiskiem, naturalnym otoczeniem. Nasz pieszy rajd był źródłem trwałych wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do kształtowania się myślenia, pamięci, uwagi. Rozbudził wśród dzieci zainteresowania, ciekawość poznawczą, wpłynął na wyrobienie wrażliwości na piękno otaczającego świata. Wyzwalał pozytywne emocje – radość, zadowolenie, ciekawość.  Pozwolił na integrację w grupie rówieśników. Wpłynął na formowanie się postaw moralnych i zachowań społecznych dzieci, np. kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, używanie zwrotów grzecznościowych. Poza tym dawał możliwość wyrobienia orientacji w terenie, nabywania określonych umiejętności i kształtowania nawyków. Wreszcie zaspokojona została naturalna potrzeba ruchu – która wpływa korzystnie na rozwój fizyczny. Odprężony układ nerwowy – przyczynił się do rozładowania emocji, agresji, napięć fizycznych, hartuje, rozwija sprawność i zręczność. Możemy wymieniać jeszcze szereg walorów spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu… J. I Dzień Wiosny zaliczamy do UDANYCH!!!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.