Pierwsza pomoc w naszej szkole.Zajęcia warsztatowe w kl. I-III.

W marcu w klasach I-III będą odbywać się zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy.Celem zajęć będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia. Główny cel tych spotkań polega na przećwiczeniu praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego ucznia w tego typu działaniach.

Zajęcia prowadzi pani Wanda Palicka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.