• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII

Dnia 06.05.2021 roku uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym pt. „Mistrz Ortografii”. Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych, wdrażanie do samokontroli[…] Czytaj całość…

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na maskotkę

Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach W miesiącu kwietniu uczniowie klas I-VIII  brali udział w konkursie na  maskotkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach Cele konkursu: kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i grafiki komputerowej, rozwijanie kreatywności uczestników.[…] Czytaj całość…

Awiatorzy…

W poniedziałek, uczniowie klasy 3B mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach online z Panią Anną Litwinek – autorką książki “Awiatorzy. Podniebne przygody polskich lotniczek i lotników”. Pani Anna przybliżyła historie polskich lotników oraz nauczyła nas posługiwać się alfabetem lotniczym. “Marzenia są w zasięgu ręki, a właściwie w zasięgu… skrzydeł!” Serdecznie dziękujemy[…] Czytaj całość…