• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Spotkanie pierwszaków ze strażnikiem miejskim

1 października 2013 r. uczniowie klas I realizując zadania wynikające z projektu „Bezpiecznie w szkole, w domu, na ulicy” uczestniczyli w spotkaniu ze strażnikiem miejskim, panem A. Gałuszko. Spotkanie odbyło się w Miasteczku Ruchu Drogowego, by uczniowie w sposób praktyczny mogły poznać podstawowe zasady ruchu drogowego. Pierwszaki przede wszystkim ćwiczyły[…] Czytaj całość…

Sprawozdanie z dwudniowych warsztatów ekologicznych uczniów klas pierwszych w Przemkowie.

20/21.09.2013 r. pierwszoklasiści z klasy I b i I c uczestniczyli w dwudniowych warsztatach ekologicznych w Przemkowie. W czasie warsztatów uczniowie: – uczyli się obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami, – rozpoznawali niektóre gatunki drzew i krzewów, – obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, – poznali warsztat tkacki, uczyli się prostych technik[…] Czytaj całość…

Pierwszaki w MGBP w Polkowicach

21 października 2013 r. uczniowie kl. I c uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez MGBP w Polkowicach. Tematem „lekcji inaczej” było jesienne wierszykowanie. Pierwszaki wysłuchały wierszy o tematyce jesiennej i wspaniale bawiły się w zabawy z listkami. Na zakończenie zajęć powstały kolorowe, jesienne drzewa. W bibliotece nigdy nie bywa nudno!!! Czytaj całość…