• KOMUNIKAT  9/2021

  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

  Od 04 maja 2021 r.:

  Uczniowie klas I-III będą uczyli się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

  Uczniowie klas VI-VIII nadal  będą kontynuowali naukę zdalną.

  Od 17 maja  2021 r. - tryb hybrydowy dla klas IV-VIII.

  Od 31 maja 2021 r. - powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

  Szczegółowy plan pracy hybrydowej dla klas IV-VIII przekażemy w najbliższych dniach.

Szkolne eliminacje konkursu z wiedzy z języka niemieckiego „1 z 10”.

Dnia 18 maja 2018 r. w naszej szkole odbyły się kolejne eliminacje konkursu z wiedzy z języka niemieckiego  „1 z 10”. Dziesięciu uczniów klas V stanęło do gry i rywalizowało ze sobą w formie znanej gry telewizyjnej. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wspaniale rozwinięte umiejętności językowe i wiedzę nabytą podczas dwóch lat nauki języka niemieckiego.

Kokurs składał się z III etapów. Każdy z uczestników został nagrodzony słodkim upominkiem i oceną bieżącą bardzo dobrą za udział w konkursie. Zwycięzcami szkolnych eliminacji zostali:

I miejsce – Adrian Ferenc z klasy Vb- opiekun – p. Katarzyna Wesołek

II miejsce- Julia Surdyk z klasy Va- opiekun – p. Dorota Hass.

III miejsce- Katarzyna Kamińska z klasy Va- opiekun -p. Katarzyna Wesołek.

Organizator eliminacji dla klas V- p. Dorota Hass.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.