• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

  • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 
L.p. Nazwisko i imię Klasa
1. Kulik Natalia VII c
2. Opiłka Katarzyna VII c
3. Jedlecki Wiktor VI b
4. Trastulli Maja V c
5. Wdowiak Iga VI c
6. Bawiec Emilia VI e
7. Bil Aleksandra V b
8. Niemiec Oliwia V a
9. Paszkiewicz Hanna V c
10. Jopek Antonina IV a
11. Stencel Agnieszka VIII c
12. Surdyk Julia VII a
13. Mikołajczyk Kaja V a
14. Matwiszyn Dawid V a
15. Foryś Marta VII b
   

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Natalia Kulik – przewodnicząca

Katarzyna Opiłka – zastępca

Wiktor Jedlecki – sekretarz

    Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego: –    opiniowanie dokumentów szkolnych, –    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, –    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły, –    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach, –    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią, –    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów, –    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.  

 

Comments are closed.