Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Natalia Kulik – przewodnicząca

Adrian Ferenc – zastępca

Dawid Jaźwiński – sekretarz

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1.

Sznajdrowicz Julia

V a

2.

Mikołajczak Kaja

VI a

3.

Matwiszyn Dawid

VI a

4.

Niemiec Oliwia

VI a

5.

Wrona Piotr

VI d

6.

Zybaczyński Dominik

VI d

7.

Wdowiak Iga

VII c

8.

Bawiec Emilia

VII e

9.

Jaźwiński Dawid

VII e

10.

Surdyk Julia

VIII a

11.

Ferenc Adrian

VIII b

12.

Jarzynka Dominika

VIII b

13.

Kulik Natalia

VIII c

14.

Opiłka Katarzyna

VIII c

15.

Kruk Amelia

VIII d

 

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:

–    opiniowanie dokumentów szkolnych,
–    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
–    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
–    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
–    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
–    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
–    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.

 

 

Comments are closed.