Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

1. Emilia Bawiec kl. VIII e – przewodnicząca

2. Amelia Świeżawska kl. VIII d – zastępca

3. Katia Wilczyk kl. VII b – sekretarz

4. Jakub Prokopowicz kl. IV a

5. Igor Dula kl. V c

6. Maja Janiak kl. V c

7. Natalia Żuraw kl. VI b

8. Michał Połeć kl. VI b

9. Maria Lenort kl. VII c

10. Hanna Paszkiewicz kl. VII c

11. Adam Głogowski kl. VII e

12. Damian Klancko kl. VIII c

13. Fabian Szydełko kl. VIII c

14. Michał Szumski kl. VIII d

15. Julia Bielak kl. VIII e

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:

–    opiniowanie dokumentów szkolnych,
–    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
–    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
–    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
–    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
–    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
–    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.

 

 

Comments are closed.