• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Natalia Kulik – przewodnicząca

Adrian Ferenc – zastępca

Dawid Jaźwiński – sekretarz

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1.

Sznajdrowicz Julia

V a

2.

Mikołajczak Kaja

VI a

3.

Matwiszyn Dawid

VI a

4.

Niemiec Oliwia

VI a

5.

Wrona Piotr

VI d

6.

Zybaczyński Dominik

VI d

7.

Wdowiak Iga

VII c

8.

Bawiec Emilia

VII e

9.

Jaźwiński Dawid

VII e

10.

Surdyk Julia

VIII a

11.

Ferenc Adrian

VIII b

12.

Jarzynka Dominika

VIII b

13.

Kulik Natalia

VIII c

14.

Opiłka Katarzyna

VIII c

15.

Kruk Amelia

VIII d

 

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:

–    opiniowanie dokumentów szkolnych,
–    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
–    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
–    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
–    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
–    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
–    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.

 

 

Comments are closed.