• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

GROMADY ZUCHOWE

zuch_31012014

 

 

 

Gromada zuchowa „Bajkoludki”i „Kubusiaki”- zuchy należące do ZHP działające przy SP1 Polkowice

W naszej szkole działają 2 gromady zuchowe: „Bajkoludki”- to uczniowie klasy IIId, której wychowawczynią jest  Halina Partyka instruktor ZHP
w stopniu podharcmistrza (phm) i „Kubusiaki”- uczniowie klasy IIc której wychowawczynią jest  Anna Mikołajczyk instruktor ZHP w stopniu przewodnika (pwd).
Do zuchów należą wszyscy uczniowie tych klas, za zgodą rodziców. Zuchy działają w szkole i spotykają się na cotygodniowych zbiórkach zuchowych. Każda zbiórka trwa
1 godzinę lekcyjną,która jest dodatkową godziną przeznaczoną na gry, zabawy, pląsy, majsterkę i zdobywanie sprawności zuchowych – zespołowych i indywidualnych.

Praca zuchowa w gromadzie to jedna z aktywnych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Metoda ta przynosi bardzo dobre efekty pracy w klasach I-III. Uczniowie poznają prawo
zucha i uczą się życia zgodnie ze wszystkimi punktami tego prawa, a są nimi:

1.     Zuch kocha Boga i Polskę

2.     Zuch jest dzielny

3.     Zuch mówi prawdę

4.     Zuch pamięta o swoich obowiązkach

5.     Wszystkim jest z zuchem dobrze

6.     Zuch stara się być coraz lepszy

Uczniowie postępując zgodnie z tym prawem i nosząc mundurek z zuchowym znaczkiem rozumieją, że muszą pracować nad sobą, aby w przyszłości być dobrymi i mądrymi ludźmi.
Jednocześnie są bardzo rozśpiewani, roztańczeni, chętni do wszelkiej dodatkowej pracy, udziału w zajęciach dodatkowych, potrafią zgodnie współpracować i bawić się oraz chętnie
pomagają innym w potrzebie, biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych .

Drużynowa i opiekun zuchów phm. Halina Partyka i pwd. Anna Mikołajczyk


 GALERIA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż działanie *