ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

30.03.2020 r. – poniedziałek

31.03.2020 r. – wtorek

01.04.2020 r. – środa

1. Klasy I-III -zajęcia lekcyjne  zgodnie z planem (8.00-10.35)

11.30 -12.30  – Rekolekcje w Kościele św. Michała. Do kościoła zaprowadzają wyznaczeni opiekunowie.

2. Klasy IV-VIII  – zajęcia lekcyjne zgodnie z planem (8.00-9.40)

10.0 -11.00  – Rekolekcje w Kościele św. Michała. Do kościoła zaprowadzają wyznaczeni opiekunowie.

Po rekolekcjach uczniowie idą do domu lub wracają do szkoły z wyznaczonymi opiekunami, którzy będą czekać pod kościołem. Stołówka i świetlica szkolna pracują bez zmian, zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie, którzy nie będą korzystać ze stołówki szkolnej powinni zgłosić wypis do 25.03.2020 r do godz. 8.00.

* Organizacja rekolekcji została uzgodniona z księdzem proboszczem parafii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.