• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSUBOŻONARODZENIOWEGO „MÓJ ANIOŁ”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na wykonanie Anioła Bożonarodzeniowegozostał rozstrzygnięty. Zainteresowanie było bardzo duże. Wpłynęło 36 prac uczniów z klasIV-VI. Wszystkie były wykonane precyzyjnie i różnymi metodami. Wybór najlepszych okazałsię bardzo trudny. Oceniana była estetyka wykonania, zgodność z tematem, pomysłowość ioryginalność oraz samodzielność wykonania. Wyłonienie zwycięskiej pracy było bardzotrudne, ponieważ poziom prac był niezwykle wysoki. Dlatego Jury konkursowe przyznało:I miejsce – Mateusz Piórkowski – klasa IV b, Antonina Jopek – klasa V aII miejsce – Karolina Maciborska – klasa IV c, Igor Pereszczuk – klasa VI eIII miejsce- Dominik Zybaczyński– klasa VI d, Daniela Wojcińska – klasa VI bWyróżnienie:1. Igor Dula – klasa IV c2. Magdalena Dziduch – klasa VI d

Bookmark the permalink.

Comments are closed.