Ogłoszenia dla rodzica.

  • Szanowni Państwo umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW.) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. 
  • Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Comments are closed.