Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

 „Trzymajmy się zdrowo”(nauczyciele prowadzący – E. Marciniak i G. Kielin) – zajęcia sportowe, których celem jest uświadomienie uczniom potrzeby zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zajęć ruchowych w zakresie różnych dyscyplin takich jak: minipiłka nożna, minipiłka koszykowa, lekkoatletyka, tenis stołowy. Spotkania  we wtorek od godz. 13.30 do 15.00 oraz  środę  od godz. 16.00 do 17.30 na  sali gimnastycznej.

„Zdrowy kręgosłup” (nauczyciele prowadzący – L. Cmok, W. Palicka) – zajęcia o charakterze terapeutycznym będą skupiały uczniów ze wskazaniem lekarza do korygowania wad postawy. Odpowiednio dobrany ruch pod względem charakteru, miejsca i siły oddziaływania jest ważny czynnikiem wyrównującym wady. Najwięcej wad postawy powstaje w okresie szkolnym. Jest to związane gównie ze zmianą dotychczasowego trybu życia dziecka. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej sprzyjają kompensacyjnemu oddziaływaniu ruchem na postawę dziecka.

„Pomocna dłoń” (nauczyciel prowadzący – M. Czerep) – zajęcia, których ideą jest szerzenie wśród uczniów naszej szkoły wolontariatu, czyli niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi to istotny element w wychowaniu młodego pokolenia.

„Wirtualny świat” (nauczyciel prowadzący – M. Bobeła) – założeniem zajęć jest poszerzania informatycznych umiejętności uczniów. Dzięki tym zajęciom dzieci klas II i III będą miały możliwość wykorzystania programów i technik komputerowych do wyrażania swoich przeżyć, Realizacja programu tych zajęć będzie miała formę zabawy i działań praktycznych, dzięki czemu uczniowie będą wdrożeni do wytrwałości w pracy i samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów. Program zakłada też tematykę bezpiecznej pracy z komputerem i internetem. Spotkania  w czwartek od godz. 13.35 do 15.10 w sali 57

„Zuchowe ścieżki” (nauczyciele prowadzący – H. Partyka, A. Mikołajczyk) – Prawo i Obietnica Zucha to podstawy pracy nauczycieli prowadzących drużyny zuchowe. Z nich wynikają cele wychowawcze. Projekt będzie realizowany przez dwóch nauczycieli wśród uczniów klasy Ia – 1GZ „Kubusiaki” i klasy IIe – 7GC „Bajkoludki”. Prowadzenie gromady zuchowej opiera się na zabawie. Uczniowie poznają gawędy, piosenki i pląsy oraz obrzędy i zwyczaje.

„Świat wokół mnie” (nauczyciel prowadzący – M. Zarzycki) – programem zajęć historyczno – fotograficznych skierowany jest do uczniów klas V i VI zainteresowanych poznawaniem przeszłości i teraźniejszości naszego kraju. Założeniem zajęć jest kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do tradycji własnego narodu. Uczniowie będą tu także poznawać warsztat pracy historyka i fotografika, a odkrywanie tajemnic z przeszłości i uwieczniani ich na fotografiach z pewnością dostarczy im wielu wrażeń. Spotkania  w czwartek od godz. 13.35 do 15.10 w sali 55 lub 51

„Tęcza emocji”( prowadząca –psycholog A. Mazur) – zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, którzy nie radzą sobie z emocjami w sytuacjach trudnych. Podczas zajęć uczniowie będą rozwijali umiejętności społeczne takie jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie własnych emocji, a także budowanie postaw asertywnych i empatycznych w kontaktach z innymi ludźmi. Spotkania  we wtorek od godz. 13.45 do 14.30 oraz w środę od godz. 14.15 do 15.00 .

„Od rytmiki do tańca” (nauczyciele prowadzący – E. Mielniczek, A. Mikołajczyk) – zajęcia ruchu dla uczniów klas I – III dają uczestnikom możliwość spontanicznej ekspresji muzycznej, a także wdrażają do świadomego opanowania ruchów poszczególnych części ciała. Udział w zajęciach pozwala na podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci zaspokajając ich naturalną potrzebę ruchu, poznawanie kroków i ruchów tanecznych. Występy i pokazy opracowanych układów tanecznych urozmaicają i wzbogacają szkolne uroczystości. Spotkania  we wtorek i czwartek  od godz. 12.30 do 13.15 .

„Ladies” ( nauczyciel prowadzący – D. Hass) – to zajęcia taneczne obejmujące uczniów klas IV-VI. Ich celem jest zaspokojenie potrzeby ruchu, wskazanie ciekawej formy spędzania wolnego czasu, jako kształtowanie postaw sprzyjającym zdrowemu trybowi życia.Spotkania w środy od godz. 14.25 -16.00 w sali zabaw.

„Akademia młodego Kucharza” (nauczyciele prowadzący – R. Janczak, M. Boroń) – pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie klas I – III i IV – VI (w dwóch oddzielnych grupach) będą nabywali umiejętności, które z pewnością wykorzystają w dorosłym życiu. Oprócz samodzielnego przygotowywania prostych posiłków, poznają zasady bezpieczeństwa podczas pracy związanej z wybranymi urządzeniami stosowanymi w kuchni, poznają zasady zdrowego żywienia oraz kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków. Efekty zajęć będą wykorzystane w takich imprezach jak Mikołajki, Walentynki, Andrzejki. Spotkania  we wtorek od godz. 13.40 do 15.15 w sali 59 .

„Stawiam na naukę języków obcych” (nauczyciel prowadzący – K. Wesołek) – to nietypowe zajęcia kształcące posługiwanie się językiem niemieckim. Założeniem programu zajęć jest przygotowanie obcojęzycznych przedstawień teatralnych, dzięki czemu uczniowie będą nabywali praktycznej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Przedstawienia będą prezentowane „szerszej publiczności” złożonej np. z uczniów naszej szkoły. Spotkania  w środę od godz. 13.35 do 14.20 w sali 52

„W drodze do wiedzy” (nauczyciele prowadzący – S. Radzięciak, M. Habas, A. Walkowiak, S. Minta) – to zajęcia dla uczniów klas  I – III i IV – VI zarówno usprawniające jak i rozszerzające umiejętności matematyczne. Program zajęć jest integralną częścią programu nauczania matematyki na I i II poziomie edukacyjnym. Realizacja zadań programowych będzie formą indywidualizacji pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Ewaluacją realizacji programu będzie udział uczniów  konkursach matematycznych i wyniki nauczania. Spotkania  w czwartek  dla kl. VI od godz. 13.50 do 14.35 w sali 56. Spotkania w środy  dla kl. II od godz. 12.30 -13.15. Spotkania w piątek dla kl. IV i V od godz. 14.25 -15.10 w sali 56.  Spotkania w środy  dla kl. III od godz. 13.20 -14.05 .

„Cepeliada” (nauczyciel prowadzący – B. Siemieńska-Pleszka) – to zajęcia praktyczne dla uczniów klas II – VI. Program zajęć proponuje spędzanie wolnego czasu w formie warsztatów, podczas których uczniowie będą poznawać techniki szydełkowania i szycia oraz wykorzystanie tej umiejętności w życiu codziennym. Będzie to też okazja na poznanie galerii i muzeów naszego regionu poprzez udział w organizowanych przez nauczyciela wycieczkach. Efektem pracy będą wystawy prac i robótek ręcznych oraz zdjęć z odbywanych wyjazdów.Spotkania w piątki od godz. 14.30 -16.00 w sali 41 .

„Barwa (nauczyciel prowadzący – B. Siemieńska-Pleszka) – zajęcia plastyczne, w których udział może wziąć każde dziecko bez względu na wiek i stopień zdolności. Poprzez aktywność twórczą taką jak malowanie, lepienie, klejenie, wycinanie, dzieci zaspokajają wrodzona potrzebę działania, jednocześnie stają się wrażliwe na piękno i dobro jakie je otacza. Program zajęć jest integralną części programu nauczania plastyki w szkole podstawowe. Ewaluacją zajęć będą wystawy plastyczne na terenie szkoły i udział uczniów w konkursach plastycznych. Spotkania we wtorek  od godz. 14.30 -16.00 .

„Vox Pueri” (nauczyciel prowadzący – K. Purzycki) – podobnie jak w plastyce, tak i muzyka rozwija kreatywne myślenie i wrażliwość dzieci. Śpiew, rytm wykształcone w młodym wieku pozytywnie oddziaływują na osiągane wyniki w edukacji. Program zajęć chóru obejmuje pogłębianie zainteresowań muzyką przez naukę pieśni ludowych, patriotycznych, słuchanie muzyki klasycznej i rozrywkowej, a także grę na instrumentach. Efekty pracy będą widoczne podczas szkolnych uroczystości i przedstawień. Uczestnicy chóru będą reprezentować szkołę w konkursach.Spotkania w środy  od godz. 15.00 -16.30 sala 41.

„Pauza” (nauczyciele prowadzący – N. Sznajdrowicz, A. Bobeła) –zajęcia aktywności twórczej kształtujące zainteresowania teatralne poprzez obcowanie z literaturą i sztuką rozwija uczucia i ogólną wrażliwość estetyczną. Poprawne formułowanie myśli, bogate słownictwo, intonacja, doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretowania tekstu to efekty odniesione z udziału w takich zajęciach. Program zajęć  zakłada scenariusze na różne okazje, inscenizacje teatralne, które będzie mogła zobaczyć cala społeczność uczniowska oraz  udział w konkursach. Spotkania we wtorek  i czwartek od godz. 13.35 -15.10.

„Młody reporter (nauczyciel prowadzący – E. Kubiak) – zajęcia redakcyjne dla uczniów klas III – VI, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne, poznawać tajniki pracy fotoreporterów, kształcić umiejętność pracy w zespole. Tworzenie gazetki szkolnej, która będzie efektem działalności zespołu pozwoli na kreatywne redagowanie tekstów literackich, opracowanie strony graficznej pisemka. Program zajęć jest szeroki, zakłada współpracę z innymi zajęciami pozalekcyjnymi takimi jak „Wirtualny świat”, „Barwa”, „Świat wokół mnie”, Samorządem Uczniowskim, pielęgniarką, biblioteką. Tematyka gazetki będzie związana z życiem szkoły, dzięki niej będzie można poznać najświeższe informacje o ważnych wydarzeniach, konkursach, ciekawostkach ze świata ludzi, zwierząt i roślin, [rzeczy tac wywiady z ciekawymi ludźmi a także odprężyć się przez zamieszczony tu humor i rozrywkę. Spotkania we wtorek od godz. 14.30 -16.30 sala 57.

Comments are closed.