• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – Akcja Letnia 2020 r.

Dla dzieci z regionu legnickiego TPD przygotowało kolonie w roku 2020. Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące kolonie:

 • Kolonie 11 – dniowe do Międzyzdrojów w terminach 07.07.2020 r.– 17.07.2020r., 17.07.2020 r. – 27.07.2020 r., 27.07.2020 r. – 06.08.2020 r. Cena za kolonie wynosi 1280 zł.
 • Kolonię 13- dniową do Warszawy w terminie 29.06.2020 r. – 11.07.2020 r.

Cena za kolonię wynosi 1350 zł.

 • Kolonię 10 – dniową do Kudowy Zdrój w terminie 08.08.2020 r. – 17.08.2020 r.

Cena za kolonię wynosi 1100 zł.

Prowadzimy także wstępne zapisy dla dzieci urodzonych po 01.01.2004 r., których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. W przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zapisane wstępnie osoby zostaną poinformowane o tym fakcie.

Planowane są następujące turnusy dla dzieci, których jeden z rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS:

 • Międzyzdroje (KRUS) – kolonia 11 – dniowa w terminie 27.06.2020 r. – 07.07.2020 r. – cena szacunkowa ok. 600 zł
 • Kudowa Zdrój (KRUS) – kolonia 11 – dniowa w terminie 17.08.2020 r. – 27.08.2020 r. – cena szacunkowa ok. 500 zł

Kolonie TPD są szczególnie przyjazne dzieciom. Oprócz górskich wędrówek, kąpieli morskich i słonecznych na każdym turnusie organizowane są wycieczki krajoznawcze do okolicznych miast min. Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Kłodzko, Świnoujście, zwiedzanie Warszawy (miejsc historycznych, Centrum Nauki Kopernik, Sejm, Senat oraz wiele innych atrakcji).

Cena kolonii obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, wycieczki autokarowe oraz inne atrakcje.

Realizowany jest również program rekreacyjno-sportowy, kulturalny oraz profilaktyczny. Organizowane są liczne konkursy i zawody oraz przyznawane nagrody i medale.

Kolonie z TPD to zawsze niezapomniany, mile spędzony czas 

Aby zapisać dziecko na kolonię należy zadzwonić pod numer:

76/ 724 51 09 lub wysłać e-mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą o zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego.

Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy się zgłosić do naszej siedziby:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy,

Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.

Szczegółowych informacji udziela biuro Oddziału Okręgowego przy Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica oraz na stronie internetowej http://tpd.legnica.pl., tel. 76/724-51-09.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.