Odbiór dokumentów – informacja.

 

 

 

UWAGA

Informujemy rodziców, że zgodnie z § 5.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz. U. 2019 r., poz. 1700):

świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty mogą odbierać tylko rodzice ucznia.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 06.09.2019 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.