Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Prawdopodobnie otrzymywaliście Państwo wiele wiadomości email od firm i instytucji informujących o aktualizacjach polityk prywatności i zmianach UE dotyczących ochrony danych. Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach również aktualizuje politykę prywatności: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Ułatwia Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują .  Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kmicica 23.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)  w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach jest Zdzisław Pólkowski. Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 512084372) w godzinach od 6:00 do 22:00,  za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
ul. Kmicica 23
59-100 Polkowice

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych
Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kandydatów do pracy, pracowników, uczniów, rodziców, kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców.
Najczęściej spotykane typy informacji, które są  zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, blogi, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszych stronach (takich jak opisy przedmiotów) i danych analityki internetowej. Będziemy również zbierane dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

Metody zbierania danych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio, gdy są one nam przesyłane bądź podawane bezpośrednio, automatycznie podczas nawigacji po Stronach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług powiązanych z Witrynami. Państwa dane osobowe są gromadzone, gdy są nam przekazywane, gdy dokonana zostanie rejestracja w systemie, zakupione zostaną usługi lub towary, dokonany zostanie zapis do newslettera, listy e-mailowej, przesłana zostanie opinia, wypełniona zostanie ankieta lub formularz konkursowy.

Pliki cookie i analityka internetowa

Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które są zazwyczaj anonimowymi informacjami i nie ujawniają Państwa tożsamości. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, niektóre z tych informacji mogą być powiązane z tym kontem. Mówimy o następujących rodzajach informacji:
– Państwa adres IP lub adres IP serwera proxy
– żądana nazwa domeny;
– nazwa dostawcy usług internetowych jest czasami przechwytywana w zależności od konfiguracji połączenia z Internetem;
– data i godzina wizyty na stronie internetowej;
– długość sesji;
– strony, do których mają Państwo dostęp;
– ile razy korzystają Państwo z naszej witryny w dowolnym miesiącu;
– adres URL pliku, który jest przeglądany i informacja z nim związana;
– strona internetowa, która odesłała Państwa do naszych Witryn;
– system operacyjny, z którego korzysta Państwa komputer.
Czasami  będziemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przykład, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny, można później zobaczyć dodatek do naszych produktów i usług podczas odwiedzania innej witryny.

Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych

Czasami konieczna będzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mieć pewność, że są one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami  zarządzania prywatnością. Gdy zasady z w/w powodów zostaną zmienione, wówczas umieścimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna do rekrutacji

Klauzula informacyjna do monitoringu

Comments are closed.

Skip to content