• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Obchody „Światowego Dnia Morza” w naszej szkole.

24 września 2020 r.  w ramach obchodów „Światowego Dnia Morza” uczniowie naszej szkoły podczas geografii wzięli udział w lekcjach online. Zajęcia zostały zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podczas transmisji na żywo eksperci, praktycy i pasjonaci zapoznali naszych uczniów z tematem gospodarki morskiej tak odległej
od naszej polkowickiej rzeczywistości. Jedna z klas uczestniczyła w spotkaniu z Laureatami Rejsu Niepodległości, którzy opowiadali o swojej niezwykłej podróży dookoła świata. Kolejne zajęcia były poświęcone historii Gdyni, miastu, które wpisało się w historię państwa Polskiego. Lekcje online były ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli naszej szkoły.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.