Obchody Dnia Górnika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

l.p Nazwa działania Termin Zasięg

 

1. Górnicze Dyktando Biegane 27.11.2019 r., godz.10 (duża sala gimnastyczna)

Gala Laureatów 03.12.2019 r. (Kino)

Gmina

 klasy VI-VIII

2. Konkurs językowo-plastyczny

„O górnictwie – wyraź to słowem w języku obcym”

28.10-29.11.2019 r.

 

 

Uczniowie SP1

kl. IV-VIII

3. Konkurs na makietę przedstawiającą wybrany obiekt architektoniczny  związany z Zagłębiem Miedziowym 28.10-29.11.2019 r.

 

 

Uczniowie SP1

  kl. IV-VI

4. II Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenek Górniczych Przesłuchania uczestników 26.11.2019 r.(duża sala)

Gala Laureatów 03.11.2019 r.  (Kino)

Powiat
5. Uroczysty Apel z okazji Dnia Górnika 04.12.2019 r., godz.9.00

 

Uczniowie SP1
6. Spotkania klasowe z pracownikami KGHM Polska Miedź S.A- lekcje zawodoznawcze

 

04.12.2019 r. Uczniowie SP1
7. Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Górniaka (poczet sztandarowy)

 

04.12.2019 r., godz.15.00 Region

 

8. Pochód Lisa Majora 06.12.2019 r., godz.15.30 zbiórka uczestników w PCA

godz. 16.00 rozpoczęcie Pochodu Lisa Majora: Aula Forum – przejście na Rynek

ok 30 minut.

Region
9. Konkurs literacki „Opowiem Ci o górniku” 21.11- 25.11.2019 r. Powiat
10. Plenerowa wystawa zdjęć z grudnia 1981r. Rynek

 12.12.2019r. -13.01.2020 r.

Wszystkie klasy
11. Konkurs plastyczny dla dzieci „Górnik w kopalni miedzi” 10.11-29.11.2019 r. Gmina

 

 

6 grudnia CENTRALNE  OBCHODY BARBÓRKOWE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 

  1. 16.00 Pochód Lisa Majora przejście Aula Forum – Rynek

ok 16.30 RYNEK  skok przez skórę, animacje mikołajkowe dla dzieci, pokaz laserowy, koncert zimowy

Zakończenie ok 18.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.