Kadra Szkoły


KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

 „Wiemy jak uczyć i wychowywać”


DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor:

mgr Bartoszek Barbara

wicedyrektor 1

Wicedyrektorzy:

mgr Mazurek Beata

IMG_0479

mgr Marciniak Elżbieta 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Kureń Alicja 

Walasek Katarzyna

Michułka Teresa

Mikołajczyk Anna

Struska Natalia 

Adamczewska -Popów Katarzyna

Kucharczyk Marta

Szkudlarek Aneta

Kłapkowska Monika 

Witkowska Joanna

Nauczyciele języka polskiego:

Sobczyk-Stryjek Anna 

Purzycka Marzena

Pieńko Katarzyna 

Sznajdrowicz Natalia

Maluszycka Marcelina 

Bobeła Alina

Nauczyciele języka angielskiego:

Kamińska Joanna

Salbierz Małgorzata

Paszkiewicz Dorota 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Wesołek Katarzyna 

Babaiak -Tutko Justyna 

Nauczyciele matematyki:

Prokopowicz Edyta 

Jagodzińska Maria

Roszak Magdalena 

Adamowicz Barbara 

Nauczyciele historii:

Sobczyk Jolanta

Zarzycki Marcin

Dorosławska Paulina 

Maluszycka Marcelina 

Nauczyciel biologii:

Kurzawińska Małgorzata

Nauczyciele przyrody:

Hanke Marzena

Nauczyciel geografii:

Majewicz Małgorzata

Nauczyciel chemii :

Konarska-Tulik Magdalena 

Nauczyciele religii:

Boroń Mariola 

Czerep Małgorzata 

Kosińska Małgorzata

Nauczyciel informatyki:

Bobeła Mariusz

 

Nauczyciel plastyki:

Bobeła Alina 

Nauczyciel techniki:

Pereszczuk Katarzyna

Nauczyciel fizyki :

Wach Grzegorz

 Nauczyciel muzyki:

Purzycki Krzysztof

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Michalewski Artur

Palicka Wanda

Kielin Grzegorz

Kołodziejczyk-Iwanowska Dorota

Nauczyciele biblioteki:

Kucharczyk Marta

Sobczyk Jolanta

 

Nauczyciele świetlicy:

Kubiak Edyta

Wywiał Alicja

Zazirska Elżbieta

Lichwa Justyna

Pereszczuk Katarzyna

Michalska Teresa

Zazirska Elżbieta

Pawełko Elżbieta

Pedagog:

Daria Bucyk

Borowska Anna

 

Psycholog:

Bakoś Artur

  

Logopeda:

Zarzycka Joanna

Kierownik świetlicy:

Michalska Teresa

Pracownicy administracji:

główny księgowy – Walczak Janina

specjalista ds. kadr i płac – Kornacka Jolanta

sekretarz – Ilona Lach

kierownik gospodarczy – Matyjak Monika

referent ds. rachunkowości – Zimkowska Karolina

intendent – Kopeć Janina

referent ds. administracyjnych – Prus Bogusław

Comments are closed.