• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Kadra Szkoły

Rok szkolny 2021/2022


KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

 „Wiemy jak uczyć i wychowywać”


DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor:

mgr Bartoszek Barbara

wicedyrektor 1

Dyrektor Barbara Bartoszek przy pracy

Wicedyrektorzy:

mgr Mazurek Beata

IMG_0479

Dyrektor Beata Mazurek przy pracy

mgr Marciniak Elżbieta 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Janczak Renata 

Szpunar Joanna 

Kureń Alicja 

Mikołajczyk Anna

Struska Natalia 

Adamczewska -Popów Katarzyna

Szkudlarek Aneta

Kłapkowska Monika 

Bajrakowska Joanna

Nauczyciele języka polskiego:

Sobczyk-Stryjek Anna 

Purzycka Marzena

Pieńko Katarzyna 

Sznajdrowicz Natalia

Maluszycka Marcelina 

Bobeła Alina

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Kamińska Joanna

Paszkiewicz Dorota

Kornela  Kliszewska 

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Wesołek Katarzyna 

Kosińska Małgorzata

 

Nauczyciele matematyki:

Wezner Katarzyna 

Prokopowicz Edyta 

Jagodzińska Maria

Roszak Magdalena 

Adamowicz Barbara 

 

Nauczyciele historii:

Sobczyk Jolanta

Zarzycki Marcin

Maluszycka Marcelina 

 

Nauczyciel biologii:

Kamila Pilarska

 

Nauczyciele przyrody:

Hanke Marzena

 

 

Nauczyciel geografii:

Majewicz Małgorzata

 

Nauczyciel chemii :

Łucka Gabriela

 

Nauczyciele religii:

Czerep Małgorzata 

Kosińska Małgorzata

Glinka Maciej

 

Nauczyciel informatyki:

Bobeła Mariusz

 

Nauczyciel plastyki:

Bobeła Alina 

 

Nauczyciel techniki:

Pereszczuk Katarzyna

 

Nauczyciel fizyki :

Adamowicz Artur

 

 Nauczyciel muzyki:

Purzycki Krzysztof

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Kołodziejczyk-Iwanowska  Dorota

Adamowicz Barbara

Michalewski Artur

Palicka Wanda

Kielin Grzegorz

Zaleski Robert

 

 

Nauczyciele biblioteki:

Kucharczyk Marta

Sobczyk Jolanta

 

Nauczyciele świetlicy:

A. Wywiał

J. Lichwa

E. Pawełko

A. Suchan

R. Zaleski

 

Pedagog:

Daria Bucyk

Borowska Anna

 

Psycholog:

Angelika Wrzesińska – Lukowicz 

  

Logopeda:

Zarzycka Joanna

 

Kierownik świetlicy:

Michalska Teresa

 

Pracownicy administracji:

główny księgowy – Walczak Janina

specjalista ds. kadr i płac – Kornacka Jolanta

sekretarz – Ilona Lach

kierownik gospodarczy – Matyjak Monika

referent ds. rachunkowości – Zimkowska Karolina

intendent – Kopeć Janina

referent ds. administracyjnych – Prus Bogusław

Comments are closed.