„Nordic Walking – marsz po zdrowie”.

Dnia 24 października 2015r. odbyły się zajęcia rekreacyjne „Nordic Walking- marsz po zdrowie”. Ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowanych korzystaniem z udogodnień cywilizacji głównym celem podejmowanych działań było popularyzowanie idei  zdrowego stylu życia.  Na zbiórkę wstawiła się duża grupa uczniów i rodziców.  Pierwszy etap marszu odbył się na polkowickiej ścieżce zdrowia. Nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadził rozgrzewkę z wykorzystaniem kijków oraz udzielił instruktażu technik obowiązujących podczas marszu.  Następnie wszyscy uczestnicy udali się na w trasę, która poprowadzona została bocznymi drogami Polkowic.

Zajęcia te pozwoliły przekonać, że Nordic Walking to sport dla wszystkich bez względu na wiek. Imprezę z pewnością należy powtórzyć. Już teraz wszystkich chętnych zapraszamy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.