• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

  • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Nasza szkoła odnowiła certyfikat “Chronimy Dzieci”, przyznawany placówkom realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.