Nasza szkoła odnowiła certyfikat “Chronimy Dzieci”, przyznawany placówkom realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.