Nasza świetlica szkolna otrzymała tytuł „ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI” w Ogólnopolskim Konkursie pt. Baw się i ucz !

„ŚWIETLICA SZKOLNA  PRZYJAZNA  UCZNIOWI” w Ogólnopolskim Konkursie „Baw się i ucz ! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

dyp 4

 Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego. Konkurs przeprowadzony był w okresie od 1.10.2014 r. do 28.02.2015 r.

Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki ale również zabawy. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”była realizacja 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu.

W ramach realizacjikonkursu nasza świetlica wykonała następujące  zadania:

– zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek szuka Księcia”,

– przeprowadzono debaty uczniowskie na temat „Zdrowie na talerzu”,

– przeprowadzono pogadanki na temat wakacyjnych podróży i przeżyć uczniów,

– zorganizowano konkurs na wykonanie czarodziejskiej czapki i różdżki w ramach tygodnia Harrego Pottera,

– przeprowadzono rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,

– zorganizowano i przeprowadzono szkolny konkurs literacko – plastyczny pt. „Jesienny spacer” w ramach tygodnia „Złota Polska Jesień”,

– przeprowadzono szkolny konkurs recytatorski pt. „ZOO Jana Brzechwy”,

– odbyły się zajęcia,podczas których uczniowie przedstawiali świetlicę jako miejsce do zabawy i nauki,

– zorganizowano spotkanie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”,

– wychowawcy świetlicy przygotowali własne opinie na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności.

Zadania konkursu były różnorodne i ciekawe, rozbudzały kreatywność i duże zainteresowanie uczniów. Podczas realizacji zadań , uczniowie z dużym zaangażowaniem przygotowywali i wykonywali rekwizyty, dekoracje i prace plastyczne. Zadania realizowane w formie konkursów plastycznych, literackich były dla uczniów bardzo atrakcyjne. Były też świetną okazją do zaprezentowania ich zdolności i talentów. Możliwość prezentacji prac i występy w przedstawieniu przed szerszą publicznością były dodatkową motywacją dla uczniów.

Tytuł konkursu trafnie określił rolę, jaką spełnia dziś świetlica szkolna. To miejsce, w którym uczniowie nie tylko znajdują opiekę, pomoc w nauce ,ale również mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, kształtowania postaw społeczno-moralnych, rozwijania samodzielności, uczestnictwa w kulturze.

Świetlica szkolna to przyjazne uczniowi miejsce w szkole.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.