• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Na początku maja rozstrzygnięto zdalny „VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Obcojęzycznej”.

Uczniowie szkół podstawowych z Polkowic, Przemkowa, Radwanic i Rzeczycy prezentowali swoje umiejętności językowe  i  recytatorskie.

Naszą  szkołę reprezentowali  zwycięzcy  etapu szkolnego konkursu, którzy spisali się fantastycznie również na szczeblu powiatowym i wywalczyli czołowe miejsca  w dwóch kategoriach:

w kategorii klas IV-VI

III miejsce – Anastazja Marszał z klasy VIb

w kategorii klas VII – VIII

I miejsce – Aleksandra Rachwalska z klasy VIII b

II miejsce – Katarzyna Kamińska z klasy VII a

Bookmark the permalink.

Comments are closed.