“Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

 
24 maja uczniowie klasy VII d uczestniczyli w organizowanej przez Fundację Studio Wschód i TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty X edycji ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą pt. “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
 

W ramach tej akcji wolontariusze, głównie uczniowie dolnośląskich szkół, porządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, niszczejące na Ukrainie. Uczniowie godnie reprezentowali nasza szkołę podczas obchodów na Rynku we Wrocławiu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.