„Mamy rady na odpady”-edukacja ekologiczna jest ważnym elementem szkolnych oddziaływań. Pragniemy wyposażać naszych uczniów w umiejętność harmonijnego życia w środowisku przyrodniczym.

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem szkolnych oddziaływań. Pragniemy wyposażać naszych uczniów w umiejętność harmonijnego życia  w środowisku przyrodniczym. W naszych działaniach wspierają nas pracownicy ZGZM, którzy 7 i 8 grudnia przeprowadzili zajęcia z gospodarki odpadowej. Uczniowie klas II i V  poznali praktyczne zasady ograniczania, segregowania i przetwarzania odpadów obowiązujące na terenie naszej gminy.  Lekcja była okazją do promowania ekologicznych zachowań.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.