• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

List od Dyrektora Szkoły do Uczniów

Drodzy Uczniowie !

         Wiem, że dla Was jest to sytuacja nowa i trudna, ale jak zawsze mocno w Was wierzę i jestem przekonana, że wspólnie damy radę.

Epidemia koronawirusa stanowi dla wszystkich ogromne wyzwanie. Nauczyciele stwarzają dla Was możliwości uczenia się poza szkołą na miarę Waszych potrzeb i możliwości.

Zdalne uczenie się nie jest łatwe. Wymaga od Was dokonywania wyborów, samodyscypliny i samodzielności.

To nowe możliwości i pewien egzamin dla nas wszystkich. Wasze nastawienie i kontakt z wychowawcą i nauczycielami oraz grupą przyjaciół, klasą poprzez różne komunikatory jest bardzo ważny i niezbędny, aby wymieniać uwagi i wzajemnie sobie pomagać.

Liczę, że ten czas wykorzystacie dla siebie mądrze i odpowiedzialnie.

Pozdrawiam Was serdecznie

                                                                                              Dyrektor Szkoły

Comments are closed.